Các trường giáo dục khai phóng tại Mỹ đang “chuyển mình” cùng thời đại

Có thể khi nhắc đến những trường giáo dục khai phóng (Liberal Arts) tại Mỹ, một vài người sẽ nghĩ đến những bài giảng “khô khan”. Thế nhưng, đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm! Các trường Liberal Arts tại Mỹ hiện đang đổi mới phương pháp đào tạo sinh viên theo một hướng […]